Travel Insurance
Travel Insurance

 

گیاهان بی دانه

(بی دانه ها)

 

چه گیاهانی را بی دانه می نامند؟

 

گیاهانی را که دارای دانه نیستند، بی دانه می نامند.

 

گیاهان بی دانه به چند گروه طبقه بندی می شوند؟

 

بطوری که دانسته شده، همه گیاهان بی دانه بهم شبیه هستند. اما فرق هایی نیز با هم دارند که سبب شده است ، آنها را به گروه های کوچکتری طبقه بندی کنند.

 

 

بطور کلی گیاهان بی دانه دار را به دو گروه تقسیم می کنند:

1 – خزه ها

2 – سرخس ها

 

برگرفته از:

 

1 – کتاب: علوم تجربی – چهارم دبستان

2 – کتاب: علوم تجربی – پنجم دبستان

 

موضوع مطلب پیوسته پیشین:

 طبقه بندی گیاهان

 

موضوع مطلب پیوسته پسین:

خزه ها - سرخس ها

 

موضوع مطلب پیوسته:

 دانه / دانه گیاهان

 

+ نوشته شده توسط ع.د در جمعه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۰ و ساعت 12:52 |