Travel Insurance
Travel Insurance

 

دانه

(دانه گیاهان)

 

دانه چیست؟

 

 

وقتی تخمدان رشد می کند و تبدیل به میوه می شوند، تخمک درون آن هم رشد می کند و تبدیل به دانه می شود.

 

دانه ها  در کجای  گیاهان قرار دارند؟

 

 

اگر یک گیاه گوجه فرنگی مشاهده شود، هیچگونه دانه ای دیده نمی شود.

 

 

اما اگر یکی از میوه های آن از میان بریده شود، دانه های گوجه فرنگی درون آن دیده

می شود.

پس: دانه گیاهان درون میوه آنها وجود دارد.

 

دانه گیاهان چه فرقی با یکدیگر دارند؟

 

دانه گیاهان دارای فرق هایی با یکدیگر هستند:

 

 

1 – دانه بعضی از گیاهان دارای پوست سخت هستند. مانند دانه زردآلو

 

 

دانه بعضی هم دارای پوست نرم است. مانند: دانه پرتقال

 

 

2 – دانه بعضی از گیاهان ریز و کوچک هستند. مانند: دانه گوجه فرنگی

 

 

دانه بعضی هم بزرگ می باشند. مانند دانه هلو

 

 

3 – دانه بعضی از گیاهان خوردنی هستند. مانند: دانه ذرّت، دانه لوبیا

دانه بعضی هم خوردنی نیستند. مانند: دانه پرتقال

 

نام دانه گیاهان چه فرقی با یکدیگر دارند؟

 

اسم دانه ها هم با یکدیگر فرق دارند:

1 – به دانه بعضی گیاهان هسته می گویند. مانند: هسته هلو، هسته پرتقال

2 – به دانه بعضی گیاهان تخم می گویند. مانند: تخم هندوانه، تخم گوجه فرنگی

3 – به دانه بعضی گیاهان هم، همان دانه می گویند. مانند: دانه ذرّت، دانه گندم، دانه به که به

به دانه معروف است.

 

درون دانه چیست؟

 

درون دانه گیاهک و غذای گیاهک وجود دارد.

وقتی گیاهک شروع به رشد می کند، از این غذا استفاده می کند.

 

آزمایش:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – چند دانه لوبیا

2 – یک ظرف آب

 

روش آزمایش:

  

 

لوبیاها در ظرف آب خیس شوند.

 

 

پس از چند لوبیا یکی از لوبیاها از وسط باز شوند.

 

 

آنچه که درون آن به شکل نخ سفیدی است، گیاهک و مواد دور آن غذای گیاهک است.

  

برگرفته از:

 

کتاب: علوم تجربی – دوم دبستان

 

موضوع مطلب مرتبط پیشین:

 ساختار گیاهان

 

 

موضوع مطلب مرتبط:

 گل / گل گیاهان  کاشته شدن دانه   میوه  فرق گیاهان

 گیاهان دانه دار / دانه داران  گیاهان بی دانه / بی دانه ها

 

 

+ نوشته شده توسط ع.د در دوشنبه سیزدهم دی ۱۳۸۹ و ساعت 23:48 |