Travel Insurance
Travel Insurance

 

بادسنج

Anemometer

(Wind gauge)

 

 

بادسنج چیست؟

 

بادسنج یکی از ابزارهای هواشناسی است که با آن می توان تندی یا سرعت باد را اندازه گیری کرد و معمولاً در هر ایستگاه هواشناسی یافت می شود.

 

ساختار بادسنج چگونه است؟

 

 

چطور می توان یک بادسنج ساده ساخت؟

 

ابزار و مواد لازم:

1 - یک ورق کاغذ

2 – یک مداد یا چوب نازک

3 – نوار چسب یا ماشین دوخت منگنه

4 – قیچی

5 – سنجاق ته گرد

6 – چسب مایع

 

روش ساخت:

 

 

ابتدا کاغذ مانند شکل بالا تقسیم بندی شود.

 

 

سپس با قیچی تکه مربع شکل از کاغذ بریده شود و به شکل قیف در آورده شود.

 

 

کاغذهای قیفی شکل را با چسب مایع به روی کاغذ باقیمانده، مانند شکل بالا چسبانده شود. دقت شود که سر همه کاغذهای قیفی شکل در یک سمت قرار گیرد.

  

حال سنجاق ته گرد از کاغذ رد کرده شود ( بطوری که کاغذ به راحتی دور سنجاق ته گرد بچرخد) تا با فشار دادن آن به مداد یا چوب باریک،  وصل شود.

 

بادسنج چگونه کار می کند؟

 

باد بادسنج را می چرخاند. هر چه باد تندتر بوزد، بادسنج تندتر می چرخد.

 

 

نمونه های مختلف و جدید بادسنج هم اختراع شده که تندی باد را با عدد نشان می دهد.

 

موضوع مطلب مرتبط پیشین:

ابزار اندازه گیری سرعت

 

موضوع مطلب مرتبط:

ایستگاه هواشناسی - باد

+ نوشته شده توسط ع.د در سه شنبه هجدهم آبان ۱۳۸۹ و ساعت 16:21 |